شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
سلام....چه عجب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سلام ، چي چه عجب ؟
اينکه شما رو ديدم معلوم نيست واقعا؟؟؟؟؟!!!!!!
ديدن من چشم بصيرت ميخواد خب :)
آهان منظورتون اينه که من چشم بصيرت نداشتم؟؟؟؟؟؟؟؟عججججججججججججججججججججججب!!!!!!!!
پـََــ نه داشتي و خبر نداشتي!!!!
اتفاقا داشتم خبرم داشتم شما نميدونستين مشکل شماست:))
به دريا شكوه بردم از شب دشت، وز اين عمري كه تلخ تلخ بگذشت، به هر موجي كه مي گفتم غم خويش؛ سري ميزد به سنگ و باز مي گشت .!
خروش و خشم توفان است و دريا، به هم مي كوبد امواج رها را . دلي از سنگ مي خواهد نشستن، تماشاي هلاك موج ها را
اي بر سر بالينم، افسانه سرا دريــــا ! ... افسانه عمري تو، باري به سرآ دريــــــا . .... اي اشك شبانگاهت، آئينه صد اندوه، ... وي ناله شبگيرت، آهنگ عزا دريــــــا .
چقد قشنگ
ممنونم
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top